Mateřská dovolená do srpna 2023

GDPR
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Vážení uživatelé stránek,

abych mohla plnit závazky ke svým klientům, dalším institucím a vyhovět zákonným požadavkům podle současné legislativy, musím zpracovávat některé osobní údaje.

K tomu sděluji:

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) jsem osobně já, Petra Pavlíčková.

Vaše osobní údaje zpracovávám na základě vašich objednávek na služby mnou poskytované.

Právním důvodem tohoto dokumentu, je váš souhlas s používáním vašich osobních údajů, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

Zpracovávám tyto Vaše osobní údaje::

Vaše osobní údaje v případě potřeby poskytnu jen institucím k tomu zmocněným zákonem

Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytnu nikomu dalšímu.

Kdykoliv máte právo:

Máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání mé podnikatelské činnosti, nebo dokud neodvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním. Poté budou Vaše osobní údaje neprodleně vymazány. 

Pokud budete mít ke zpracování Vašich osobních údajů jakékoli dotazy, připomínky nebo budete chtít uplatnit některé ze svých práv, prosím kontaktujte mne.